பெண்க‌ள் பயா‌ன் – க‌ண்டோ‌ன்மெ‌ண்‌ட் கிளை

திருவ‌ள்ளூ‌ர் மாவ‌ட்ட‌ம் க‌ண்டோ‌ன்மெ‌ண்‌ட் கிளை சார்பாக 23.10.2015 அன்று பெண்க‌ள் பயா‌ன்‏ நடைபெற்றது.