பெண்கள் பேண வேண்டிய ஒழுங்குள் – நூர் கிளை

மதுரை மாவட்டம் நூர் கிளையில் கடந்த 4-2-2012 அன்று பெண்கள் பேண வேண்டிய ஒழுங்குகள் என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.