பெண்கள் பயான் – விழுப்புரம் டவுன் கிளை

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் விழுப்புரம் டவுன் கிளை சார்பாக 24/10/2015 அன்று டவுன் கிளை மர்கஸ் ல் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.