பெண்கள் பயான் – வில்லாபுரம் கிளை

மதுரை மாவட்டம் வில்லாபுரம் கிளை சார்பாக 24-10-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் யூனுஸ் அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்.