பெண்கள் பயான் – நெற்குன்றம் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் நெற்குன்றம் கிளை சார்பாக
25/10/2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.