பெண்கள் பயான் – நெய்வேலி டவுன்ஷிப்

கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி டவுன்ஷிப், வட்டம்-19,ல்
24.10.2015 அன்று வாராந்திர பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.