பெண்கள் பயான் – தாங்கள் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாங்கள் கிளை சார்பாக 23:10:2015
அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.