பெண்கள் பயான் – சௌக் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் சௌக் கிளை சார்பாக 20-09-2015 அன்று
பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி தர்கா ஜீனத் அவர்கள் சோதனை என்ற தலைப்பில் உறை நிகழ்தினார்.