“பெண்கள் பயான்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கடையநல்லூர் டவுண்