“பெண்கள் பயான்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – நாமக்கல் பேட்டை கிளை