பெண்கள் பயான் – க‌ண்டோ‌ன்மெ‌ண்‌ட் கிளை

திருவ‌ள்ளூ‌ர் மாவ‌ட்ட‌ம் க‌ண்டோ‌ன்மெ‌ண்‌ட் கிளை சார்பாக 24-10-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.