பெண்கள் பயான் – கோட்டைபுதுார் கிளை

கோவை தெற்கு மாவட்டம் கோட்டைபுதுார் கிளை சார்பாக
05-10-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ராபியா அவர்கள் ஷிர்க் என்ற தலைப்பில்
உரையாற்றினார்.