பெண்கள் பயான் – கொள்ளுமேடு கிளை

கடலூர் மாவட்டம் கொள்ளுமேடு கிளை சார்பாக
25-10-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.