பெண்கள் பயான் – கானத்தூர் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக
12-09-2015 அன்று கானதூரில் உள்ள சிராஜுதீன் தெருவில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.