பெண்கள் பயான் – ஊத்தங்கரை கிளை

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை கிளை சார்பாக
26/10/2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.