பெண்கள் பயான் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக
12.09.2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.