பெண்கள் பயான் – அன்னை சத்தியா நகர் கிளை

மதுரை மாவட்டம் அன்னை சத்தியா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 17-05-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.