பெண்கள் பயான் – அச்சன்புதூர் கிளை

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் அச்சன்புதூர் கிளை சார்பாக 09/10/2015 அன்று ஷிர்க் எதிராக பெண்கள் பயான் செய்யப்பட்டது.