பெண்கள்‬ பயான் – பரங்கிப்பேட்டை கிளை

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை கிளை சார்பாக
25.10.2015 அன்று வாராந்திர ‪‎பெண்கள்‬ பயான் நடைபெற்றது.