பெண்களுக்கான குர் ஆன் வகுப்பு – தக்கலை கிளை

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளையில் கடந்த 24-11-2013 அன்று பெண்களுக்கான குர் ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜெனீறா அவர்கள்  ”நபித்தோழியரின்
தியாகங்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………..