பெங்களூரில் வாராந்திர சொற்பொழிவு

கர்நாடக மாநிலத் தலைநகரம் பெங்களூரில் தமிழர்கள் அதிகமாக வாழும் KG ஹள்ளி பகுதியில் கடந்த 29-04-2011 அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில் மௌலவி: நஃப்லி அவர்கள் “பெற்றோர்களுக்கு செய்வ வேண்டிய கடமை” என்ற தலைப்பில் உரை ஆற்றினார். ஆர்வத்துடன் சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

மேலும் கடந்த 6-5-11 அன்று நடைபெற்ற வாராந்திர சொற்பொழிவில் லுக்மான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.