பூந்தமல்லி கிளை தஃவா

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கிளை சார்பாக 01.09.2013 அன்று ஒரு சகோதரருக்கு இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்யப்பட்டது……….