பூஜை செய்யப்பட்ட பொருள் புனிதமானதா? (22-9-2009)


ஒளிபரப்பான தேதி: 22-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பி.ஜே
தலைப்பு: பூஜை செய்யப்பட்ட பொருள் புனிதமானதா? (ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்)
நேரம்: 56:19 min
அளவு: 62:54 MB

  • image22-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி