பூக்கடை கிளை தஃவா

20140515_072520வட சென்னை மாவட்டம் பூக்கடை கிளையில் கடந்த 15-5-2014 அன்று தஃவா நடைபெற்றது.