புளியந்தோப்பு கிளை – தாவா

வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக
24-09-2015 அன்று இணைவைப்பு பொருட்கள் தாவா செய்து அகற்றப்பட்டது.