புளியந்தோப்பு கிளை தஃவா

வட சென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக 12 -05-2013 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது…..