புளியங்குடி கிழக்கு கிளை – வாரம் ஒரு தகவல்

நெல்லை மாவட்டம் புளியங்குடி கிழக்கு கிளை சார்பாக 29.03.2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை Notic boardல் வாரம் ஒரு தகவல் ஒட்டப்பட்டது.