புறையூர் கிளை – கோடைகால பயிற்சி

தூத்துக்குடி மாவட்டம் புறையூர் கிளை சார்பாக கோடைகால பயிற்சி  முகாம் நடைபெற்றது.
நாள் 19-05-2015 முதல் 30-05-2015 வரை…