“புரோஜெக்டர் நிகழ்ச்சி” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம்