“புரொஜக்டர் நிகழ்ச்சி – சுயபரிசோதனை” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மேலக்காவேரி