புருணை மண்டல தஃவா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருணை மண்டலத்தின் தலைவர் 17-02-2012 அன்று சுற்று பயணம் செய்து மக்களுக்கு மத்தியில் தஃவா செய்யப்பட்டது.