புனித குர்ஆனும் பொய்க்காத வாக்குறுதியும் & அல்குர்ஆன் ஓர் அறிவியல் அற்புதம் (18-9-2009)


ஒளிபரப்பான தேதி: 18-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: லுஹா, ஹாஃபில்
தலைப்பு: புனித குர்ஆனும் பொய்க்காத வாக்குறுதியும் & அல்குர்ஆன் ஓர் அறிவியல் அற்புதம்
நேரம்: 57:50 min
அளவு: 68.27 MB

  • image18-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி