புத்தாநத்தம் கிளை தஃவா

திருச்சி மாவட்டம் புத்தாநத்தம் கிளை சார்பாக கடந்த  21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில் நடைபெற்ற பொதுகூட்டம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது………………….