“புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்?” நோட்டிஸ் விநியோகம் – வேளச்சேரி கிளை