புதுவை : முஸ்லிம்களின் வாழ்வுரிமைப் போராட்டம்

புதுவையில் கடந்த 14-2-2012 அன்று முஸ்லிம்களின் வாழ்வுரிமைப் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான முஸ்லிம்கள் கலந்து கொண்டனர்.