புதுவை தேர்தல் நிலைபாடு – புதுவை பொதுக்குழுவிற்கு பின் செய்தியாளர்களுக்கு மாநிலத் தலைவர் அளித்த பேட்டி!

புதுவை தேர்தல் நிலைபாடு – புதுவை பொதுக்குழுவிற்கு பின் செய்தியாளர்களுக்கு மாநிலத் தலைவர் அளித்த பேட்டி!

Download Video