புதுபேட்டை  கிளை தஃவா

வட சென்னை மாவட்டம் புதுபேட்டை  கிளை சார்பாக கடந்த 19-05-2013 அன்று உணர்வு இதழ் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது…..