புதுநகரம் கிளை தஃவா

கேரளா மண்டலம் புதுநகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-10-2013 அன்று தஃவா செய்து நூல் வழங்கப்பட்டது.