புதுக்கோட்டை கிளை பெண்கள் பயான்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கிளையில் கட்ந்த 24-2-2012 அன்று திருவள்ளுவர் நகரில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.