புதிய பள்ளியில் நபி வழி ஜும்ஆ தொழுகை ஆரம்பம் – மேலூர் கிளை

மதுரை மாவட்டம் மேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2014 அன்று முதல் ஜும்மா தொழுகை புதிய பள்ளியில் ஆரம்பம் செய்யப்பட்டது………………………………..