புதிய நூலகம் துவக்கம் – சின்னக்கடை கிளை

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சின்னக்கடை கிளை சார்பாக கடந்த 02-10-2013 அன்று புதிதாக இஸ்லாமிய நூலகம் அமைக்கப்பட்டது………….