புதிய நூலகம் ஆரம்பம் – குன்றத்தூர் கிளை

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம் குன்றத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-05-2013 அன்று புதிய நூலகம் அமைக்கப்பட்டது.