புதிய ஜும்ஆ – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24/03/2017 அன்று புதிய ஜும்ஆ ஆரம்பிக்கப்பட்டது.