புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றவருக்கு தொழுகை பயிற்சி – பட்டாபிராம்

திருவள்ளூர் மாவட்டம்  பட்டாபிராம்  கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று தொழுகை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.