புக் ஸ்டால் – பழைய வண்ணாரப்பேட்டை கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் பழைய வண்ணாரப்பேட்டை கிளை சார்பாக 17-07-2015 அன்று புக் ஸ்டால் போடபட்டது.