” “புகை மனிதனுக்கு பகை, இஸ்லாம் கூறும் கடவுள் கொள்கை” மெகா போன் பிரச்சாரம் – பட்டாபிராம் கிளை