பீமா நகர் கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் பீமா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதி கலந்து கொண்டவர்களுக்கு நூல்கள் வழங்கப்பட்டது…………..