பீபீகுளம்  கிளை-தஃவா

மதுரை மாவட்டம் பீபீகுளம்  கிளை சார்பாக கடந்த18.9.14 அன்று மழைத்தொழுகையை வலியுறுத்தி குழு தஃவா செய்யப்பட்டது……