பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகளை காண ஏற்பாடு – தேங்காய்ப்பட்டினம் கிளை

குமரி மாவட்டம் தேங்காய்ப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 09-05-2014 அன்று  பிளஸ் 2 க்கான தேர்வு முடிவுகள் இலவசமாக பார்க்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது…….