பிளக்ஸ் – நாச்சிகுளம் கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம் நாச்சிகுளம் கிளை சார்பாக 25.10.2015 அன்று ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு சம்பந்தமாக  3*2 அளவில் line flux 14 அமைக்கப்பட்டது.